Danfoss

Danfoss — Engineering Tomorrow 

Danfossin laadukkailla tuotteilla ja palveluilla edistetään resurssien tehokasta käyttöä ja kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti.

 Danfoss kehittää tekniikoita, joilla voidaan tulevaisuudessa tehdä enemmän vähemmällä. Danfoss vastaa jatkuvasti kasvussa oleviin tarpeisiin infrastruktuurin, ruokahuollon, energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisten ratkaisujen osalta. Danfossin tuotteita ja palveluita käytetään mm. jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottoreiden ohjauksessa ja liikkuvissa laitteistoissa. Danfoss on aktiivinen toimija myös uusiutuvan energian sekä kaupunkien ja kaupunkiyhteisöjen kaukolämpöinfrastruktuurin alalla.

 Meillä Danfossissa on vahva usko siihen, että innovaatiot ja hyvät tulokset syntyvät, kun yhdistämme ihmisiä, jotka eroavat toisistaan taustoiltaan, persoonallisuuksiltaan, taidoiltaan ja näkökulmiltaan. Jotta tällaiset yhdistelmät toimisivat mahdollisimman hyvin, haluamme luoda työympäristön, jossa jokainen voi tuntea itsensä osalliseksi, arvostetuksi ja kunnioitetuksi omana itsenään. Meille on erittäin tärkeää huolehtia työntekijöidemme hyvinvoinnista, työoloista ja turvallisuudesta. Olemme sitoutuneet esimerkiksi saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä ja nostamaan naisten osuuden johtotehtävissämme 30 prosenttiin viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Danfoss-konserni työllistää n. 47 000 henkilöä kaikkialla maailmassa ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 10,3 miljardia euroa. Suomessa Danfossin palveluksessa on noin 1000 työntekijää eri puolilla maata. Haluamme tukea opiskelijoiden urakehitystä tarjoamalla heille mahdollisuuksia harjoitteluun, projektityöhön, kesätyöhön, tuntityöhön ja opinnäytetyöhön.

 

Danfossin pääkonttori sijaitsee Tanskan Nordborgissa, ja Suomen-toimipisteet ovat Vaasassa, Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella ja Vantaalla.

 

Nähdään! Danfoss - Engineering Tomorrow | Danfoss 

Paikka TB3

Paina kuvaa suurentaaksesi